Aanleg RW11 inclusief 15 kunstwerken

Opdrachtgever
N11 Consortium

Locatie
Alphen a/d Rijn - Bodegraven

Ontwerpfase
Definitief ontwerp, Uitvoeringsontwerp/detailontwerp

Periode
2002

Disciplines
Betonconstructie, Geotechniek, Funderingstechniek

Info
Onderdelen:  Ontwerpco÷rdinatie tussen de disciplines kunstwerken en grond/wegen binnen het Consortium.
Het ging daarbij om de volgende kunstwerken:

Overkluizing gasleiding met EPS-constructie;

Viaduct met 6 overspanningen waarvan 1 ten behoeve een spoorkruising;

Bruggen bestaande uit dragende damwanden met betonnen dek;

Onderdoorgang bestaande uit betonnen bakconstructie, betonnen dek van prefab liggers, pompkelder, bouwkuip met stempeling;

Betonnen duiker;

Viaduct over RW11 met aansluitend op- en afrit in de vorm van totaal 15 overspanningen;

Viaduct over het spoor aansluitend op deze op- en afrit;

Overkluizing gasleiding in de vorm van damwanden met boorpalen met daaroverheen een betonnen dek;

Brug ten behoeve van kruising met Voorboezem bestaande uit prefab betonnen paalfundering, landhoofden en tussensteunpunten van beton, dekken van prefab betonnen liggers met druklaag;

Overkluizing gasleiding bestaande uit dragende damwanden met een betonnen dek.

Verlenging bestaande tunnelconstructie;

Viaduct van 4 overspanningen van prefab kokerliggers en prefab liggers met druklaag;