Park Prinsenbeek

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Locatie
Breda

Ontwerpfase
Programma van eisen, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp

Periode
2003-2005

Disciplines
Geotechniek, Staalconstructie, Funderingstechniek, Betonconstructie

Info
Onderdelen:  Berekeningen en tekeningen van:

Hoge fietsbrug bestaande uit 6 overspanningen:
 • Dekken van hybride staal-betonconstructie
 • Betonnen landhoofden op prefab betonnen palen
 • Tussensteunpunten als stalen portaalconstructie op een op prefab betonnen palen gefundeerde betonnen funderingsbalk

2 Lage voetgangersbruggen elk bestaande uit 2 overspanningen:
 • Dekken van stalen hoofdliggers met daarop houten dekplanken
 • Landhoofden en tussensteunpunten bestaande uit stalen kespen die op stalen buispalen zijn gefundeerd

2 Vlonders waarvan 1 vlonder met een door dienstvoertuigen berijdbaar gedeelte:
 • Dekken van houten dekplanken op een laag van houten dekbalken
 • De houten dekconstructie wordt gesteund door een stalen hoofddraagconstructie die op stalen buispalen is gefundeerd

Dierenschuilplaats:
 • Strokenfundering van gewapend beton
 • Stalen kolommen, stalen dakliggers en stalen dakplaten

Kinderspeelplaats:
 • Stalen draagconstructie van kokerprofielen

Meubilair:
 • Banken van stalen kokerprofielen met daarop een zitting en rugleuning van houten planken
 • Stalen kokerprofielen uitkragend bevestigd tegen keerwanden van prefab beton