Noord/Zuidlijn

Opdrachtgever
Max Bgl Noord/Zuidlijn Amsterdam v.o.f.

Locatie
Amsterdam

Ontwerpfase
Definitief ontwerp, Detailontwerp/Uitvoeringsontwerp

Periode
2003-2004

Disciplines
Funderingstechniek, Staalconstructie, Houtconstructie

Info
Onderdelen: 

Berekeningen en tekeningen van:

Tijdelijke voetgangersbrug:

 • Tegen damwand gelaste stalen consoles
 • Stalen langsligger
 • Brugdek van houten balken met houten dekplanken.

Leidingbrug ten behoeve van kruising bentonietleidingen met de Weteringsluis:

 • Stalen leidingbrug inclusief platform t.b.v. afsluiters en ontluchtingspunten.
 • Fundering op n stalen buispaal
 • Stalen oplegbalken ter plaatse van de sluiswanden
 • Horizontale aanslag tegen sluiswanden t.b.v. horizontale fixatie
 • Stalen pendelstukken als overgangsconstructie tussen leidingbrug en bodem Weteringse Poort en bodem Lijnbaansgracht.


Hulpconstructies t.b.v. boosterstation Vijzelgracht:

 • Stalen pendelstuk als overgangsconstructie tussen leidingbrug en bodem Singelgracht
 • Stalen leidingbrug opgelegd op bestaande brug en ponton nabij houten kistdamconstructie
 • Stalen platformconstructie ten behoeve van bentonietcontainer en pompcontainer, gefundeerd op onderbouw van bestaande brug.